Czy prawo autorskie obowiązuje zawsze?

Dodano: 19.11.2013

Każdy twór umysłowy, który ma indywidualne cechy i autora musi być chroniony prawem autorskim. Daje to pewność, że pomysł, niespotykane rozwiązanie i twórcze działanie nie zostaną powielone. Są jednak sytuacje, gdy prawo autorskie nie jest używane. Kiedy tak się dzieje? Czy są wyjątki?

Zgodnie z przepisami o prawie autorskich chronione są utwory, które posiadają cechy twórczego działania, ingerencji ludzkiej myśli, przeniesienie idei, wybranych rozwiązań i innowacyjnych technik.

Są jednak przypadki, w których zastosowanie ustawy o prawie autorskim nie jest stosowne i ważne. Chodzi głównie o dokumenty urzędowe, pisma skarbowe, wnioski i formularze oraz {przepisy| i kodeksy prawne, które przeznaczone są dla obywateli w celach naukowych lub informacyjnych.

Podobnie traktować należy drobne wzmianki prasowe, które informują o istotnych wydarzeniach. Są zwięzłe, treściwe i nie stanowią oceny całej sytuacji. Przedstawiają nowinę, bez szerszej analizy i śledztwa.

red. Justyna Błahut