Czy podatek akcyzowy nadal naliczany jest tak samo?

Dodano: 15.11.2013

Zgodnie z ostatnimi deklaracjami Polska musiała wprowadzić zmiany w ustawie o podatku akcyzowym po upływie okresu przejściowego. W związku z tym 1 listopada tego roku wprowadzono w życie nowe, odświeżone przepisy. Jak działa aktualnie podatek akcyzowy?

Na wstępie warto wyjaśnić, że podatek akcyzowy może zostać anulowany w kilku sytuacjach. Przede wszystkim wtedy, kiedy gaz stosowany jest jako opał (w transporcie kolejowym, do wytwarzania energii elektrycznej, w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie oraz hodowli ryb).

Aby otrzymać ulgę podatkową każdy odbiorca gazu powinien zwrócić się z prośbą do nadawcy o uwzględnienie tego w umowie. Wtedy wszystko odbędzie się zgodnie z prawem, a podatek nie będzie dodawany.

Podatek akcyzowy nakładany jest na firmy, które sprzedają lub kupują gaz. Muszą pamiętać o odpowiednim wypełnianiu deklaracji podatkowych i przedłożeniu wszystkich obliczeń naczelnikowi zakładu celnego. Brak informacji uważa się za przestępstwo i surowo kara.

red. Justyna Błahut