Czy osiągnięcie wieku emerytalnego wymusza przejście na emeryturę?

Dodano: 12.07.2013

W kraju czas emerytalny dla obu płci dąży do wyrównania do 67 lat. Po uzyskaniu tego wieku seniorzy mają prawo korzystać z emerytury. Tak, mają prawo, a nie obowiązek.

Rozwiązanie porozumienia z tytułu opcji przejścia podwładnego na emeryturę to jawna dyskryminacja określona kwotą grzywny. Owe nieprawidłowe działanie ze względu na ukończone urodziny nie ma wpływu na jakość robionej przez zainteresowanego pracy, więc nie ma prawa być powodem zerwania porozumienia o pracę.

Gdy jednak do takiej czynności dojdzie, pokrzywdzony emeryt może prosić o:

1. zawiązanie umowy z powrotem w trybie kilku dni,

2. uiszczenie zadośćuczynienia.

Jeśli pracownik po osiągnięciu wieku emerytalnego posiada mniejszą efektywność pracy bądź często choruje, wtedy pracodawca może wnosić o anulowanie porozumienia. Inna sytuacja dotyczy obywateli pracujących w sferze finansów w Polsce. Tacy pracownicy państwowi mogą zostać wysłani z powodu uzyskania praw do przejścia na emeryturę oraz nauczyciele studentów z pewnym wyjątkiem. Nowelizacja prawa o wykładowcach szkół wyższych narzuca na nich obowiązek opuszczenia miejsca pracy po osiągnięciu 67. roku życia. Jednakże, jeśli senior ukończy określony wiek podczas okresu akademickiego, może swobodnie wykonywać swoje zadania do zakończenia semestru.

Reasumując, znaczna część seniorów nie może zostać oddelegowania z powodu otrzymania prawa do świadczenia emerytalnego. Istnieje jednak nieliczna grupa zajęć, która wymaga po ukończeniu 67. roku życia zakończenia stosunku pracy.

Ewelina Uroda