Czy określenie terminu wypowiedzenia jest zgodne z prawem?

Dodano: 03.07.2013

Wszystkie umowy o prace są normowane przez Kodeks Pracy. W prawie jest pewna nieścisłość określona z zawieraniem w umowach długoterminowych treści o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia współpracy.

Umowa na czas nieznany to typ dokumentu, w którym czas trwania współpracy jest określany na kilka, a nawet kilkadziesiąt lat. Istotnym kryterium w tego typu porozumieniach jest okres obowiązywania umowy oraz pewność ochrony pracownika w okresie jej obowiązywania. Dlatego też kwestie zerwania takiej umowy są nieodpowiednie do tego typu spraw. Określenie 2 tygodniowego wypowiedzenia jest adekwatne natomiast w przypadku umów na określony termin trwania.

Owa metoda użytkowania przez pracodawców to ich celowe działanie. Pracobiorca jest usatysfakcjonowany z długoterminowego bezpieczeństwa zarobkowego, a pracodawca zapewnia sobie sytuacje odsunięcia go od pracy w ciągu 14 dni roboczych.

Polskie sądy często zwracają uwagę, iż takie działania to jawne łamanie praw spokoju społecznego i uczciwości. Niestety, procedury zawierania umów są teraz tak skomplikowane, iż ich opisanie wymaga indywidualnej oceny. Oszukiwani pracownicy nie decydują się na ten czyn z powodu niepokoju przed utratą pracy.

Ewelina Uroda