Czy możliwa jest dzierżawa praw autorskich?

Dodano: 03.04.2013

W ostatnim czasie dość popularne staje się dzierżawienie praw autorskich. Jest to nic innego, jak korzystanie z czyichś dóbr intelektualnych przez jakiś czas, ale bez przepisywania praw autorskich. Zatem można powiedzieć, że dzierżawa to krótkotrwałe wykorzystywanie dzieła na własne potrzeby bez konieczności zrzekania się do niego praw.

Wszystkie wątpliwości stara się rozwiać kodeks cywilny, w którym jasno określono, że dzierżawienie odbywa się odpłatnie na czas określony przez strony zawierające umowę.

Do tej pory korzystano z dwóch opcji przekazania praw autorskich: albo dziedziczenie, albo umowa mówiąca o zasadach sprzedaży. Obecnie można załatwić dwie rzeczy równocześnie, tzn. udostępnić prawo autorskie na jakiś czas i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

W całą sprawę włączył się Sąd Najwyższy, który nie widzi przeciwwskazań do zawierania umów na dzierżawę praw autorskich mimo, że kodeks cywilny nic na ten temat nie wspomina. Konieczne jest jednak, aby zawrzeć w umowie wszystkie informacje, które regulują sposoby korzystania z prawa autorskiego oraz ewentualne konsekwencje.

Często bardzo trudno określić, na jakich zasadach zawierana jest umowa. Nie udaje się sprecyzować czy jest to umowa licencyjna, sprzedaż czy dzierżawa. Każda sytuacja jest inna, nie ma gotowego szablonu.

Zapewne sprawa ta będzie budzić coraz więcej dylematów, ponieważ coraz więcej osób odkrywa korzyści płynące z dzierżawy praw autorskich. Jest to sposób tańszy niż zakup, a dla twórcy zabezpieczenie, że nie utraci praw do swojego dzieła.

Justyna Błahut