Czy jest się ubezpieczonym na umowie o dzieło?

Dodano: 28.06.2013

Osoby pracujące w ramach umowy o dzieło są poddane ubezpieczeniu społecznemu. Posiadanie umowy o dzieło nie zawsze jednak rodzi konieczność do regulowania składek.

Fakt pracowania tylko na umowie o dzieło nie upoważnia do ubezpieczeń społecznych, co zaświadcza, że nie są za niego odprowadzane składki na to ubezpieczenie.

Obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne pojawia się wtedy, gdy umowa o dzieło jest zawarta pomiędzy pracownikiem i jego pracodawcą oraz, gdy praca jest świadczona na rzecz pracodawcy. W powyższych przypadkach regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe. Obowiązek ubezpieczeń dla tego rodzaju umowy nie istnieje w żadnych innych okolicznościach.

Od umowy o dzieło pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie: rentowe, emerytalne, chorobowe, zdrowotne i wypadkowe.

W tego rodzaju umowie sfinalizowanej pomiędzy osobą a własnym pracodawcą, ten drugi nie zgłasza oddzielnie jego ubezpieczeń społecznych. Zarówno przychód z umowy o dzieło, jak i ten z umowy o pracę musi być zamieszczony w imiennym raporcie miesięcznym.

Gdy pracownik zawiera umowę z innym pracodawcą, niż jego pracodawca, ale z jej tytułu wykonuje zadania na rzecz własnego pracodawcy, to podmiot, z którym umowa została podpisana, ubezpiecza pracownika.

Joanna Walerowicz