Czy inspektor pracy może wystawić karę finansową?

Dodano: 20.09.2013

Podstawowym zadaniem inspektora pracy jest sprawdzanie firmy pod kątem respektowania zasad BHP oraz przestrzegania prawa pracy. Kontrola prowadzona jest wyrywkowo lub na podstawie wezwania. Jakie kary grożą niezdyscyplinowanym właścicielom firm?

Sankcje finansowe stosowane są, aby udowodnić właścicielom firm, że praktyki przez nich stosowane mogą być zagrożeniem dla zatrudnionych podwładnych oraz mogą stać się powodem poważnych wypadków. Dodatkowo skłaniają do poprawy warunków pracy oraz szanowania prawa.

Wysokość mandatu uzależniona jest od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości. Najmniejsze mandaty to tylko 20 zł, ale za podstawę uważa się karę w wysokości 500 zł, gdy wykryte zostało przewinienie. W przypadku przekroczenia przynajmniej 2 przepisów kara rośnie do 1000 zł, a czasami nawet 2000 zł. Jeśli prowadzący działalność zostanie kilkakrotnie przyłapany, wówczas grzywna może osiągnąć do 5000 zł.

Na koniec trzeba powiedzieć, że właściciel firmy nie ma obowiązku przyjęcia mandatu. wtedy sprawa odsyłana jest do sądu i tam zostanie rozwiązywana. Należy jednak uważać, ponieważ przedsiębiorca może ponieść koszty procesowe (oprócz grzywny).

red. Justyna Błahut