Czeka Cię podział majątku? Adwokat doradzi, jak wygrać tę sprawę

Dodano: 10.07.2019

Rozwód to jedna z najbardziej stresujących sytuacji w życiu. W skali ukazującej intensywność poziomu stresu w stosunku do wydarzenia życiowego, zajmuje on drugie miejsce, zaraz po śmierci bliskiej osoby. Jeśli rozwód przebiega w przyjaznej atmosferze i za porozumieniem stron, to jest to najlepsza sytuacja. Co jednak, gdy rozwód to jedna wielka walka zwaśnionych stron? Przyznanie opieki nad dziećmi, podział majątku – to jedne z najbardziej problematycznych tematów rozwodowych. Gdy pomiędzy małżonkami jest konflikt, koniecznym wydaje się pomoc adwokata.

Podział majątku – kluczowe kwestie

Zawierając związek małżeński, równocześnie, jak stanowi prawo, powstaje wspólność majątkowa. Na czym ona polega? W momencie podpisania aktu małżeństwa, majątek w postaci: zarobków, ruchomości i nieruchomości, czy wszelkich innych dochodów, staje się własnością obojga małżonków. Istnieje pojęcie majątku osobistego – są to wszelkie dobra zgromadzone przed wejściem w związek małżeński. Kluczowym w przypadku podziału majątku jest pojęcie intercyzy. Intercyza to umowa majątkowa małżeńska, która przewiduje rozdzielność majątkową. Oznacza to, że podpisując intercyzę nie ma potrzeby przeprowadzania podziału majątku w przypadku rozwodu. Wszystkie powyższe kwestie istotne są z punktu widzenia tego zagadnienia.

Rozwód a podział majątku – jak to wygląda w rzeczywistości?

Rozwód wiąże się z dużym ładunkiem emocjonalnym. Jeśli pomiędzy małżonkami istniała wspólnota majątkowa jest to dodatkowy czynnik stresogenny. Podział majątku w przypadku rozwodu może odbyć się w sposób polubowny bądź poprzez długą drogę sądowych rozpraw. Co istotne, podział majątku można przeprowadzić zarówno przed rozwodem, w jego trakcie, a nawet kilka lat po rozwodzie.

Jeśli już zdecydowaliśmy się na podział majątku, krokami, które powinniśmy wykonać są m.in. ustanowienie rozdzielności w formie aktu notarialnego, następnie złożenie wniosku, gdzie wskazana zostanie podstawa prawna ustania wspólnoty małżeńskiej i opisany zostanie majątek podlegający podziałowi. Podział majątku można przeprowadzić u notariusza (jeśli strony są zgodne co do podziału) bądź sądownie.

Podział majątku – za porozumieniem stron czy sądownie?

Podział majątku można przeprowadzić już u notariusza podczas sporządzania aktu notarialnego. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, jeśli strony są w porozumieniu. Możliwe jest również przeprowadzenie podziału majątku, korzystając z pomocy sądu polubownego. Najczęściej jednak sprawy o podział majątku kończą się w sądach rejonowych.

Sąd rejonowy na podstawie wniosku z informacją o majątku podlegającym podziałowi ustali stosowny wymiar rozpraw sądowych. Czasem sprawy te są na tyle skomplikowane, a strony bez szans na porozumienie, że rozprawy takie są długie, czasochłonne i ogromnie kosztowne.

Kiedy potrzebny jest adwokat. Podział majątku może być łatwiejszy

W sytuacji, kiedy jesteśmy w tak wielkim stresie jakim jest rozwód. I kiedy przychodzi nam walczyć o majątek, warto skorzystać z porady adwokata. Przy braku doświadczenia łatwo pogubić się w nieraz skomplikowanych procedurach prawnych. Każde przeoczenie danych w składanych wnioskach, nie tylko przedłuża czas na wyznaczenie rozpraw, ale również kosztuje sporo czasu spędzonego na studiowaniu zawiłości prawnych. Długie rozprawy potrafią być również mocno kosztowne. W odnalezieniu się w meandrach prawa z pewnością pomoże dobry adwokat. Podział majątku będzie mniej stresujący i łatwiejszy. A jeśli dobry adwokat to Warszawa, Kraków i inne duże miasta. Warto skorzystać z polecanych Kancelarii Adwokackich.