Czego nie dotyczy prawo autorskie?

Dodano: 29.03.2013

Prawo autorskie chroni twórców dzieł przed nielegalnym rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem w celach komercyjnych. Są jednak przypadki, kiedy prawo to nie obowiązuje. Jakie to sytuacje?

Przede wszystkim prawo nie dotyczy zapisów lub wytworów, które nie wykazują cech dzieła lub działania twórczego lub nie zostały uwiecznione (w przypadku literatury).

Za takie zapisy można uznać wszelkiego rodzaju zapisy prawne lub ustawowe (są one dostępne dla każdego obywatela, mogą być cytowane, przytaczane i interpretowane; powstały w celach edukacyjnych i zmuszających do przestrzegania), druki urzędowe (mają funkcję informacyjną), dokumenty państwowe, opisy lub wzmianki prasowe.

Wszystkie dokumenty, które zostały opublikowane przez urzędy i instytucje państwowe (np. wzory, wnioski, formularze, orzeczenia sądowe) nie podlegają ochronie praw autorskich, ponieważ są dostępne dla każdego i z założenia mają być rozpowszechniane.

Tak samo prawo ma się do krótkich wzmianek prasowych, których celem jest przekazanie samej wiadomości, a nie nadanie jej cech twórczych. Na przykład zwięzła informacja o wypadku na autostradzie.

Reasumując, prawo autorskie to prawo, które służy ochronie dzieł twórczych o konkretnej wartości intelektualnej i wkładzie umysłowym. Pozostałe, o charakterze informacyjnym, pouczającym nie muszą być tak traktowane.

 

Justyna Błahut