Co prawo mówi o niepełnosprawności?

Dodano: 16.10.2013

Niepełnosprawność to stan fizyczny lub psychiczny, który uniemożliwia zwyczajne funkcjonowanie. Od czasu do czasu w wykonywaniu prostych obowiązków potrzebna jest pomoc innych. Czy niepełnosprawność przeszkadza w rozwoju zawodowym?

Zgodnie z ustawą sprzed 16 lat osobą niepełnosprawną jest każdy, kto ma stałe lub chwilowe kłopoty ze zdrowiem. O poziomie niesprawności decyduje lekarz-orzecznik, który bada i diagnozuje pacjenta.

Obecnie wielu przedsiębiorców poszukuje niepełnosprawnych pracowników, którzy są w stanie spełniać podstawowe powinności, np. praca z komputerem, dopełnianie łatwych zadań urzędowych, pilnowanie biura lub sekretariatu.

W kształceniu zawodowym niepełnosprawnych pogada rząd, który wspiera pracodawców w wypłacie wynagrodzeń oraz zapewnieniu niezbędnych świadczeń. To dobra wiadomość, ponieważ niepełnosprawni zazwyczaj nie mają możliwości na normalne życie i spełnienie zawodowe.

red. Justyna Błahut