Co nie jest chronione prawem autorskim?

Dodano: 21.03.2013

W kwestii prawa autorskiego bardzo ważna jest wiedza na temat tego, co nie jest chronione prawem autorskim.

Prawem autorskim nie są chronione dzieła, nie będące utworami, czyli takie, w których sporządzaniu autor nie wykazał się własną inwencją twórczą, ani indywidualizmem. Natomiast istnieje kilka rodzajów utworów, które z racji swojego przeznaczenia nie są również chronione. Są to przede wszystkim urzędowe dokumenty i symbole, opublikowane już patentowe lub ochronne, akty normatywne oraz ich projekty, czy proste notatki prasowe.

Ochroną nie są objęte więc wszelkie treści, służące obywatelom. Dopuszczalne jest więc rozpowszechnianie wszelkich aktów prawnych, treści ustaw i innych dokumentów, związanych z regulacjami prawnymi. Pozwala to obywatelom poznać prawo, odnoszące się bądź co bądź do ich egzystencji w kraju. Co do prostej informacji prasowej – trudno jest inaczej ująć skonkretyzowaną informację, dotyczącą wydarzenia. Komentarze, opinie i samo rozwinięcie tematu jest objęte ochroną z racji prawa autorskiego, jednak informacja „dziś pięciu żołnierzy zginęło w Afganistanie” traktowana jest jako właśnie prosta notatka prasowa, nie podlegająca ochronie.

Podsumowując, ochronie z tytułu prawa autorskiego nie podlegają nie tylko dzieła, nie będące utworami, ale również treści, generowane przez wszelkiego rodzaju instytucje państwowe.