Charakterystyka organizacji związkowych

Dodano: 23.07.2013

Ważnym prawem pracowników, głównie zatrudnionych w większych korporacjach, jest budowanie organizacji związkowych. Powód zrzeszania osób jest jeden: ujednolicenie podwładnych wypełniających ten sam zawód oraz zespołowe dążenie do poprawy warunków pracy. Jakie są prawa i powinności wstępujących do organizacji związkowych? Czy warto przystąpić do wspólnoty?

Na początek warto powiedzieć, że organizacje związkowe mogą być budowane na zlecenie pracowników wybranego przedsiębiorstwa lub w ramach reprezentowania ogólnokrajowego. Różnią się zakresem działania oraz możliwością wykorzystania najważniejszych narzędzi.

Głównymi zadaniami związków zawodowych (przedstawiciele podległych organizacji zawodowych) jest troszczenie się o interesy zatrudnionych w konkretnym zawodzie, podpisywanie porozumień, osiąganie kompromisu z przełożonym w sprawach istotnych, np. dni wolne czy wynagrodzenie, wprowadzanie projektów zmian w regulaminach i statutach oraz pilnowanie podstawowych praw i obowiązków zatrudnionych.

W Polsce funkcjonuje całe mnóstwo związków zawodowych, które niejednokrotnie wygłaszają swoje przekonania oraz niezadowolenie z aktualnej sytuacji. Dość znane są związki zawodowe pielęgniarek lub nauczycieli, którzy nieustannie żądają większych wynagrodzeń oraz lepszych warunków socjalnych.

Justyna Błahut