Błędy w sztuce lekarskiej. Jak domagać się odszkodowania?

Dodano: 28.11.2018

To, że poszkodowani w wyniku błędów lekarskich pacjenci mają prawo ubiegać się o odszkodowanie za szkodę majątkową i zadośćuczynienie za doznane cierpienia i krzywdę moralną, jest obecnie faktem powszechnie znanym i niebudzącym najmniejszych wątpliwości. Jednak osoby, które w konsekwencji popełnionych przez personel medyczny błędów utraciły szansę na szybki powrót do zdrowia lub wręcz doświadczyły pogorszenia swojego stanu, w obliczu swoistej „konfrontacji” z lekarzem lub zakładem opieki medycznej często czują się całkowicie bezradne.

Pacjenci lub ich najbliżsi nierzadko natrafiają na trudności już na etapie kompletowania stosownej dokumentacji medycznej; a kiedy zgłoszenie szkody zobowiązanemu, co zawsze powinno być pierwszym krokiem na drodze do uzyskania należnego odszkodowania, zostanie odrzucone lub pozostanie bez odpowiedzi, często zaniechują jakichkolwiek dalszych działań. Tymczasem prawo przewiduje w takiej sytuacji szereg możliwości.

Swoich praw można dochodzić na drodze sądowego postępowania cywilnego lub administracyjnego postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a kiedy wina lekarza jest bezsporna, również w trybie karnym. Istotnie sprawy o błąd w sztuce lekarskie są skomplikowane i bardzo trudne: medycyna i prawo medyczne to wyjątkowo szerokie i dynamicznie zmieniające się „obszary”, a placówki medyczne bywają nad wyraz dobrze przygotowane do obrony swojego stanowiska.

Ale o odszkodowanie i zadośćuczynienie warto walczyć, nawet wówczas, gdy wiąże się to z długim postępowaniem sądowym. Błędy w sztuce lekarskiej oprócz bólu fizycznego i wielkiego stresu narażają nas na ogromne koszty – od wydatków na dalsze leczenie po utratę potencjalnych zarobków. Uzyskane dzięki odszkodowaniu środki niejednokrotnie stanowią po prostu jedyną szansę na powrót do normalnego funkcjonowania. Doświadczony i dobrze zorientowany w specyfice funkcjonowania opieki medycznej prawnik pomoże nam działać w tej sprawie szybko i skutecznie.

Jeśli podejrzewamy, że w czasie pobytu w szpitalu postawiono nam błędną diagnozę lub wybrano niewłaściwy sposób leczenie albo że w czasie przeprowadzanej operacji nastąpiło np. nieuzasadnione poszerzenie pola operacyjnego, warto rozpocząć walkę o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej samemu lub z pomocą kancelarii prawnej.