Alimenty po rozwodzie

Dodano: 03.11.2017

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu każdego człowieka. Rozwiązanie małżeństwa wiąże się często także z obowiązkiem alimentacyjnym.

Komu i w jakiej kwocie przysługują alimenty? Postaramy się nieco rozjaśnić tę kwestię.

Od najbliższej rodziny

Alimenty należą się dzieciom od ich rodziców. To najszerszy zakres uprawnień. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym Rodzice są zobowiązani do zaspokajania potrzeb dziecka, jeśli to dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Chyba, że dochody z majątku dziecka pokrywają wszystkie jego potrzeby. Ukończenie przez dziecko 18 roku życia nie oznacza, że obowiązek alimentacyjny automatycznie wygasa. Jeśli dziecko kształci się dalej to obowiązek alimentacyjny trwa do 26 roku życia bądź do czasu aż dziecko ukończy studia. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i całkowicie nie zdolne do samodzielnej egzystencji alimenty przysługują mu dożywotnio.

Jeśli dziecko jest niepełnoletnie to nie ma znaczenia czy małoletni posiada majątek czy też nie. Rodzic zobowiązany jest do partycypowania w  wydatkach na jego leczenie, kształcenie, itd. Nie ma znaczenia czy dziecko jest naszym dzieckiem biologicznym czy też przysposobionym.

Alimenty dla byłego małżonka. Komu i w jakiej sytuacji się należą?

O alimenty może ubiegać się także były małżonek, o ile nie został on uznany za osobę winną rozpadu małżeństwa. Należy zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny wobec byłej żony czy męża nie jest dożywotni. Automatycznie wygasa, gdy były małżonek wejdzie w nowy związek małżeński.

Ponadto były małżonek traci prawo do alimentów po pięciu latach od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W szczególnych okolicznościach taki obowiązek może zostać przedłużony. Przedłużenie pięcioletniego terminu następuje na wyraźne żądanie strony uprawnionej do pobierania alimentów. Szczególne okoliczności to na przykład ciężka choroba.

Zanim sąd orzeknie przedłużenie obowiązku alimentacyjnego, to dokładnie bada czy potrzebujący pomocy małżonek nie posiada krewnych, którzy mogliby spełnić obowiązek alimentacyjny. Mogą to być na przykład dorosłe i samodzielne finansowo dzieci. Jeśli znajdą się tacy krewni, to sąd może na nich przerzucić obowiązek alimentacyjny, automatycznie małżonek zostaje zwolniony z wypłacania tego świadczenia.